TT

Nhân Vật

Thế Lực

Level

Điểm Exp

Thăng Chức

Nghề Nghiệp

1
 BladeRunner 
 Tà Phái 
 180 
 11561572307967452 
 10 
  
2
 ToKienLua 
 Tà Phái 
 180 
 11561572307967452 
 10 
  
3
 Jero 
 Tà Phái 
 180 
 1 
 10 
  
4
 NoMeNangDau 
 Chính Phái 
 160 
 529991819674310 
 10 
  
5
 MrsKen 
 Chính Phái 
 110 
 42711151891 
 10 
  
6
 NinzaPK 
 Chính Phái 
 100 
 6531424115 
 5 
  
7
 KiemKhachULPT 
 Chính Phái 
 100 
 6531424115 
 5 
  
8
 KiemPhongThu 
 Chính Phái 
 100 
 6531424115 
 5 
  
9
 KiemPK 
 Chính Phái 
 100 
 6531424115 
 5 
  
10
 HiepKhach2024 
 Chính Phái 
 100 
 6531424115 
 5 
  
11
 CungPK 
 Chính Phái 
 100 
 6531424115 
 5 
  
12
 DaiPhuPK 
 Chính Phái 
 100 
 6531424115 
 5 
  
13
 DaoPK 
 Chính Phái 
 100 
 6531424115 
 5 
  
14
 ThuongPK 
 Chính Phái 
 100 
 6531424115 
 5 
  
15
 Thuong8x 
 Chính Phái 
 97 
 4838298195 
 4